Winkelwagentje

Niets in winkelwagen.

Winkelwagentje

Niets in winkelwagen.

Regelunit/verdeler

   
De vloerverwarmingverdeler/regelunit

De vloerverwarmingverdeler is het hart achter de vloerverwarming. De verdeler zorgt ervoor dat het warme water door de vloerverwarmingslangen gepompt wordt. Er is een ruim assortiment aan verdelers verkrijgbaar, elk met zijn eigen eigenschappen. De verdelers zijn verkrijgbaar in diverse grootte en met allerlei opties. Op één groep kan maximaal 120 meter slang aangesloten worden. 
   
Er zijn diverse types regelunits op de markt. Verder op deze pagina worden de meest voorkomende types toegelicht. 
 
De standaard regelunit bestaat uit de volgende onderdelen: 
A.  Thermostaat ventiel met regelelement (aanvoer vanaf de cv-ketel).Lodewijk 'Standaard NA'
     (Aansluiting van ½” of ¾”, afhankelijk van type verdeler).
B.  Voetventiel  ½” of ¾” (retour naar cv-ketel).
     (Aansluiting van ½” of ¾”, afhankelijk van type verdeler.)
C.  Nippel met Euro Conus aansluiting (aanvoer voor de vloerverwarmingslang).
D.  Groepsafsluiter met Euro Conus aansluiting (retour van de vloerverwarmingslang).
E.  Energiezuinige circulatiepomp
F.  Temperatuur beveiliging
G.  Dompelbuis + voeler met capillair
H.  Ontluchter
I.    Vul- en aftapkraan
J.   Temperatuurmeter
    
Werking
Vanaf de cv-ketel wordt warmwater aangevoerd bij het thermostaat ventiel (A). Hier wordt het warme water vermengd met het koudere water dat al in de unit aanwezig is. Via de pomp (E) wordt het water via de nippel (C) door de vloerverwarmingslangen gepompt. Via de groepsafsluiter (D) zal een deel van het koude water via het voetventiel (B) afgevoerd worden naar de cv-ketel en een deel zal vermengd worden met het nieuw aangevoerde warme water. 
   
Op de verdeler is een beveiliging (F) aanwezig. Deze beveiliging schakelt de circulatiepomp (E) uit indien de temperatuur boven de 50°C uitkomt, dit om te voorkomen dat de vloer te warm wordt. Verder is er een temperatuurmeter (J), ontluchting (H) en een vul- en aftappunt (I) aanwezig.
    
Hydraulisch neutraal/actief
Bij regelunits wordt er onderscheid gemaakt tussen hydraulisch neutraal en hydraulisch actief. 
    
Hydraulisch neutraal wil zeggen dat de pomp van de regelunit geen invloed uitoefent op de stroming in de rest van de verwarmingsinstallatie en andersom. De circulatiepomp van de verdeler veroorzaakt dus geen waterstromingen in de cv-leidingen.
    
Bij een hydraulisch actieve verdeler “zuigt” de pomp het warme water als het ware aan, waardoor het warme water het systeem instuwt. Hydraulisch actieve verdelers worden door ons aangeraden indien de cv-ketel meer dan 6 meter vanaf de verdeler gelegen is. Let er wel op of de cv-ketel ook geschikt is voor een hydraulisch actief systeem. Bij sommige ketels kan een actief systeem storingen veroorzaken.
   
   
Soorten verdelers/regelunits
Er zijn diverse verdelers op de markt. Vloerverwarming Lodewijk biedt een eigen merk verdeler aan en levert verschillende verdelers van het merk Therminon. In onderstaande tekst zullen de verschillende types verder toegelicht worden.

Type: Standaard (5000) NA/DA
Toepassing: hoofd- en bijverwarming.Lodewijk 'Standaard NA/DA'
Uitvoering: standaard hydraulisch neutraal afgemonteerd, geschikt voor HR-ketels.

Het standaard model is het meest toegepaste model en zeer montagevriendelijk. De regelunit is opgebouwd zoals hierboven omschreven. De regelunit bestaat uit een aan- en retourbalk met daartussen een circulatiepomp. De regelunit is afgemonteerd met diverse onderdelen.
   
Het type ‘Standaard NA‘ is op de retourbalk voorzien van groepsafsluiters met Euro Conus aansluiting. De aanvoerbalk is voorzien van nippels met Euro Conus aansluiting en is hierdoor enkel afsluitbaar.
   
Het type ‘Standaard DA‘ is op de retourbalk voorzien van groepsafsluiters met Euro Conus aansluiting.
De aanvoerbalk is voorzien van voetventielen met Euro Conus aansluiting en is hierdoor dubbel afsluitbaar.       


    
Type: Turbo CompactLodewijk Compact
Toepassing: hoofd- en bijverwarming.
Uitvoering: standaard hydraulisch actief afgemonteerd.
   
Het model Turbo Compact is afgemonteerd met dezelfde onderdelen als het type ´standaard DA´, zoals hierboven omschreven. Bij het model Turbo Compact is de pomp in plaats op de unit geplaatst. Verder zijn de aan-/retourbalk achter elkaar geplaatst in plaats van onder elkaar. Door zijn geringe afmetingen is deze unit uitermate geschikt bij beperkte inbouwruimte. 
   
De regelunit is op de retourbalk voorzien van groepsafsluiters met Euro Conus aansluiting. De aanvoerbalk is voorzien van voetventielen met euroconus aansluiting en is hierdoor dubbel afsluitbaar.


   
Type: LTV NA/DA
Toepassing: hoofd - en bijverwarming. Lodewijk type LTV NA
Uitvoering: hydraulisch instelbaar. 
   
Het model LTV is door de aanwezigheid van een inregelventiel geschikt voor lage aanvoer temperaturen, zoals bij warmtepompen het geval is. De LTV unit is tevens ook geschikt voor hoge aanvoer temperaturen, zoals bij cv-ketels.
   
Met het inregelventiel kan bijmenging van het retourwater worden geregeld. Bij een hoge aanvoertemperatuur kan het ventiel geheel geopend blijven. In geval van een lage aanvoertemperatuur kan de weerstand in de verdeler worden verhoogd. Door het dichtdraaien van het inregelventiel kan bepaald worden hoeveel retourwater er vermengd wordt met het relatief warme aanvoerwater. Indien het ventiel geheel dicht wordt gedraaid zal er geen retourwater bij het aanvoerwater gemengd worden.
   
Tevens kan met behulp van het inregelventiel een drukverschil gecreëerd worden, waardoor de pomp van de verdeler het cv water "aanzuigt" en het warme water het systeem instuwt. Met andere woorden, door het inregelventiel dicht te draaien wordt het systeem hydraulisch actief. 
   
Het type ‘LTV NA‘ is op de retourbalk voorzien van groepsafsluiters met Euro Conus aansluiting.
De aanvoerbalk is voorzien van nippels met Euro Conus aansluiting en is hierdoor enkel afsluitbaar.
   
Het type ‘LTV DA‘ is op de retourbalk voorzien van groepsafsluiters met Euro Conus aansluiting.
De aanvoerbalk is voorzien van voetventielen met Euro Conus aansluiting en is hierdoor dubbel afsluitbaar.Type: de Luxe
Toepassing: hoofd - en bijverwarmingTherminon de Luxe
Uitvoering: met terugslagklep tussen aanvoer en retour cv.
   
Het model de Luxe is uitgevoerd met een terugslagklep tussen de aanvoer en de retour van de verzamelkoker. Deze unit dient als basis voor een gescheiden systeem of voor stadsverwarming. Verder is de unit afgemonteerd confrom het type standaard DA.
   
De regelunit is op de retourbalk voorzien van groepsafsluiters met Euro Conus aansluiting. De
aanvoerbalk is voorzien van voetventielen met Euro Conus aansluiting en is hierdoor dubbel afsluitbaar.

   Type: Stadsverwarming
Toepassing: hoofd - en bijverwarming.
   Lodewijk type stadsverwarming
Deze units zijn speciaal ontworpen voor gebieden waar warmte verkregen wordt door middel van stadsverwarming. De units zijn afgemonteerd naar de eisen van de energieleveranciers.
  
Binnen het type stadsverwarming zijn er twee varianten, te weten Nuon/Eneco en Essent. Bij beide varianten dient het type ‘de luxe’ als basis. De verdelers zijn dus voorzien van een terugslagklep.  
   
Bij het type Nuon/Eneco is er een RTL-ventiel geplaatst op de retouraansluiting van de verdeler(B). 
Bij type Essent is de aanvoer van de verdeler(A) voorzien van een zone-motor.
   
Beide units zijn op de aanvoerbalk voorzien van voetventielen met Euro Conus aansluiting. De
retourbalk is voorzien van groepsafsluiter met Euro Conus aansluiting, waardoor de unit dubbel afsluitbaar is.     
Uitbreidingen voor de regelunit
De vloerverwarmingverdeler kan op verschillende manieren uitgebreid worden. Zo kan men ervoor kiezen om: 
     - De regelunit dubbel afsluitbaar te maken. 
     - Flow-meters toe te passen op elke groep. 
     - Energiezuinige pompschakelaar toe te voegen. 

Dubbel afsluitbaar
De meeste verdelers zijn standaard dubbel afsluitbaar(DA). Alleen de types standaard NA en LTV NA zijn standaard enkel afsluitbaar. Door op de nippels(C) voetventielen te plaatsen wordt de regelunit dubbel afsluitbaar. Als het ware worden de units geüpgrade naar de types ‘standaard DA‘ en ‘LTV DA’.
   
Het voordeel van een dubbel afsluitbare verdeler is, dat de vloerverwarmingsinstallatie gemakkelijker in te regelen is door het voetventiel dicht/open te draaien. Ook is het systeem gemakkelijker te vullen, doordat er minder lucht in de leidingen terecht komt.
  
Flow-meter
Met een flow-meter kan de doorstroming van elke groep afgelezen worden. Hierdoor is het gemakkelijker om elke groep op hetzelfde niveau in te regelen. Hierdoor zullen alle groepen gelijkmatig stromen en even warm aanvoelen.
   
Energiezuinige pompschakelaar
Standaard staat de pomp van de verdeler 24 uur per dag aan. Echter zal de pomp alleen in bedrijf moeten zijn als de verwarming is ingeschakeld. De pompschakelaar schakelt de pomp in als deze warmte voelt op de aanvoerleiding en schakelt de pomp uit als de temperatuur op de leiding afneemt. De temperatuur waarbij de pomp in-/uitgeschakeld is in te stellen. Ook zal de pompschakelaar de pomp laten lopen als deze een week geen beweging heeft geconstateerd, dit om te voorkomen dat de pomp vastloopt.
   
Door het toepassen van de pompschakelaar bespaart u dus aanzienlijk op uw energierekening. Ook zullen de temperatuurschommelingen in de vloer minder worden, doordat er geen koud water door de vloerverwarmingleidingen stroomt als de verwarming uitstaat. De vloer zal dus minder snel afkoelen. 
   

Wij adviseren graag wat voor u de beste toepassing is.

 

Inloggen | Uitloggen | Mijn account | Sitemap | Ontwikkeling: WPRG B.V.