Winkelwagentje

Niets in winkelwagen.

Winkelwagentje

Niets in winkelwagen.

Prijzen frezen

   
Onderstaand vindt u de prijzen voor het laten infrezen van de vloerverwarming. De genoemde prijzen zijn inclusief 21% B.T.W.

Bijverwarming h.o.h 20 cm

Hoofdverwarming h.o.h 15 cm

Hoofdverwarming h.o.h 10 cm

00-14m2     1-groeps       €   928,-

15-20m2     1-groeps       €   975,-

21-25m2     2-groeps       € 1024,-

26-30m2     2-groeps       € 1063,-

 31-35m2     2-groeps       € 1102,-

36-40m2     2-groeps       € 1142,-

41-45m2     3-groeps       € 1192,-

46-50m2     3-groeps       € 1231,-

51-55m2     3-groeps       € 1271,-

56-60m2     3-groeps       € 1310,-

61-65m2     4-groeps       € 1359,-

66-70m2     4-groeps       € 1398,-

71-75m2     4-groeps       € 1437,-

76-80m2     4-groeps       € 1477,-

81-85m2     5-groeps       € 1530,-

86-90m2     5-groeps       € 1569,- 

00-14m2      1-groeps     €   965,-

15-20m2      2-groeps     € 1037,-

21-25m2      2-groeps     € 1089,-

26-30m2       2-groeps     € 1142,-

 31-35m2      3-groeps     € 1205,-

36-40m2      3-groeps     € 1258,-

41-45m2      3-groeps     € 1310,-

46-50m2      4-groeps     € 1372,-

51-55m2      4-groeps     € 1424,-

56-60m2      4-groeps     € 1477,-

61-65m2      5-groeps     € 1543,-

66-70m2      5-groeps     € 1596,-

71-75m2      5-groeps     € 1648,-

76-80m2      6-groeps     € 1719,-

81-85m2      6-groeps     € 1771,-

 86-90m2      6-groeps    € 1824,- 

00-14m2      2-groeps     € 1047,-

15-20m2      2-groeps      € 1142,-

21-25m2      3-groeps     € 1231,-

26-30m2      3-groeps      € 1310,-

31-35m2      4-groeps      € 1398,-

36-40m2      4-groeps     € 1477-

41-45m2      5-groeps      € 1569,-

46-50m2      5-groeps      € 1648,-

51-55m2      6-groeps      € 1745,-

56-60m2      6-groeps      € 1824,-

61-65m2      7-groeps      € 1927,-

66-70m2      7-groeps      € 2005,-

71-75m2      8-groeps      € 2116,-

76-80m2      8-groeps      € 2194,-

81-85m2      9-groeps      € 2289,-

86-90m2       9-groeps      € 2368,- 

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% B.T.W.

De prijzen zijn als volgt opgebouwd:
• Frezen van de sleuven in de bestaande zand/cementafwerkvloer. Wij frezen niet in anhydrietafwerkvloeren.
• Aanbrengen van de PE-RT verwarmingsslang.
• Aansluiten van het systeem op de bestaande installatie, mits er binnen 1 á 2 meter vanaf de verdeler een aanvoer- en afvoerleiding aanwezig is.
• Vloerverwarmingsverdeler type Lodewijk standaard DA incl. energiezuinige pomp. Tegen meerprijs kunt u ook kiezen voor een ander type verdeler. 
• Zuurstofdichte PE-RT verwarmingsslangen 16x2. Deze buis is KOMO gekeurd onder nummer: K26940/01.
• Adapter eurocoon 16x2.
• Reiskosten
• Incl. 21% BTW.

Prijsopbouw is exclusief:
• Een geaard stopcontact ten behoeve van de verwarmingsverdeler.
• Het afsmeren van de sleuven. Hier dient men zelf zorg voor te dragen.
• Het afvoeren van het vuil. Hier dient men zelf zorg voor te dragen.

Overige:
• Het frezen zal voor 99% stofarm geschieden.  
 
Voorwaarden:
• Bij start werkzaamheden dient de ruimte waar gewerkt wordt schoon en leeg te zijn.
• Voor de freesmachine is het belangrijk dat de vloer egaal/vlak is.
• Bij twijfel of de dekvloer geschikt is om te frezen, komen wij proeffrezen. Hiervoor rekenen wij een bedrag van € 50,--. Als de 
  opdracht doorgaat wordt dit bedrag van het totaal afgetrokken.
• Om in de bestaande zand/cement dekvloer te kunnen frezen dient deze minimaal 3 cm dik te zijn.
• Voor een geaard stopcontact ten behoeve van de verwarmingsverdeler dient men zelf zorg te dragen.
• Voor het afsmeren van de sleuven dient men zelf zorg te dragen.
• Het doorhalen/frezen/slijpen/hakken/doorboren van leidingen is voor eigen risico.
• Voor het afvoeren van het vuil dient men zelf zorg te dragen.
• De prijs voor het aansluiten geldt indien er binnen 1 á 2 meter vanaf de verdeler een aanvoer- en afvoerleiding aanwezig is.
• Betaling bij aflevering contant, geen pin mogelijkheid.
   
Garantie:
Op de vloerverwarmingsslang zit 10 jaar garantie op gevolgschade.
Op de verdeler zit 5 jaar garantie met uitzondering van de pomp en thermostaatknop.
Op de pomp en thermostaat zit 2 jaar fabrieksgarantie.

Inloggen | Uitloggen | Mijn account | Sitemap | Ontwikkeling: WPRG B.V.